Tijd is een afstand

Tijd is een afstand bestaat uit drie audiowandelingen op drie bijbehorende locaties in de Waalsprong (Nijmegen).

Tijdens deze wandelingen krijg je een aldoor wisselend perspectief op de plek waar je bent. Er wordt er in- en uitgezoomd, beweeg je tussen heden, verleden en toekomst, feit en fictie. De stappen die je als wandelaar zet zijn verplaatsingen in de ruimte, terwijl de tijd verstrijkt. De plaats waar je bent wordt een reis.

De audiowandelingen zijn in willekeurige volgorde te beluisteren via je eigen smartphone op tijdiseenafstand.nl of door op locatie de QR-code te scannen.

Tijd is een afstand kwam tot stand in opdracht van Gemeente Nijmegen, maakt deel uit van de kunstroute Hof van HolLand Art.