De omtrek van een eiland (2013/2014)

Een stem vertelt over verschillende observaties van haar omgeving. Deze stem is van een personage dat op zoek lijkt naar de grenzen van onze waarneming; is de wereld die we waarnemen de wereld zoals zij werkelijk is? Is het mogelijk de omtrek van een eiland te meten? De gesproken tekst wordt begeleid door het beeld van een hand waarop met pen lijnen getekend worden. Deze lijnen worden vormen, de vormen worden ruimtes en de ruimtes worden weer lijnen. Kunnen we de wereld om ons heen werkelijk waarnemen en doorgronden, als blijkt dat je een route kunt lopen die volgens een plattegrond niet bestaat, en als een ruimte niet meer is dan een combinatie van lijnen die ook weer gewist kunnen worden?

English
In this video ’the outline of an island’ the spoken word is combined with images of someone drawing lines on her hand: lines become forms, forms become spaces, and the spaces become lines again. The spoken word deals with questions about the boundaries of our perception; is the world we perceive the world as it is? Is it possible to measure the outline of an island?</span