Disappearing mountain (2015) (fragmenten)

Deze video was mijn bijdrage (naast etsen en performance) aan de installatie Disappearance of a Liquid Mountain, een project van Gam Bodenhausen tijdens een werkperiode bij Grafisch Atelier Daglicht, Eindhoven.