Tussen binnen en buiten (2015)

Een denkbeeldige wandeling bestaande uit voorgelezen tekst gecombineerd met videobeelden, als performance uitgevoerd tijdens de opening van de tentoonstelling Disappearance of a Liquid Mountain

tekst: Frédéric Gros (bewerkt)
beeld: Dorien de Wit, opnames uit atelier Gam Bodenhausen